ANBI  Algemeen Nut Beogende Instelling

Steun Je Medemens

RSIN: 859001027

Contactgegevens: zie contact

Onze stichting word door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Anita Stuts

Secretaris: Seraja Metekohy

Penningmeester: Hanneke Huizenga

 

Beloningsbeleid 

De bestuursleden en vrijwilligers van de stichting ontvangen geen beloning. Onkosten kunnen worden vergoed. Het bestuur en vrijwilligers zien af van een vrijwilligersvergoeding.  

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

- zie kopje Nieuws

 

Financiële verantwoording

Zie Jaarrekening 2022

 

 

 

Beleidsplan 2022
PDF – 209,4 KB 302 downloads