ANBI  Algemeen Nut Beogende Instelling

Steun Je Medemens

RSIN: 859001027

Contactgegevens: zie contact

Onze stichting word door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI

 

Doelstelling:

Het (in natura) ondersteunen van kinderen van ouders die het financieel zwaar hebben maar net te veel verdienen om ondersteuning van een voedselbank te ontvangen, alsmede het ondersteunen van de gezinnen van die kinderen met een leuke pakjesavond en een kerstpakket in de gemeenten Loppersum, Appingedam, Eemsmond, Ten Boer en Bedum

Deze doelstelling is bepaald voor 2018/2019. Op langere termijn hopen wij onze doelstelling te kunnen uitbreiden naar verjaardagspakketten/kinderfeestjes en maandelijkse voedselpakketten.

 

Beleidsplan:

Middels het inzamelen van goederen en financiële bijdragen wil de stichting zoveel mogelijk kinderen en gezinnen ondersteunen zodat ook zij een leuke pakjesavond kunnen beleven en met de feestdagen willen we mensen verblijden met een kerstpakket.

Deze mensen verdienen net teveel om in aanmerking te komen voor de voedselbank en "potjes" vanuit de overheid/gemeentes, maar hebben het financieel daardoor vaak wel veel zwaarder. 

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Maaike Slagter

Secretaris: Anita Stuts

Penningmeester: Hanneke Huizenga

 

Beloningsbeleid

N.V.T.

Wij doen alles op vrijwillige basis en alle donaties en gelden worden volledig besteed aan de stichting.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

(zie ook kopje Nieuws)

 

07-10-2018 Dagje Stadjersmarkt

Vandaag hebben Anita en Hanneke een dagje op de rommelmarkt gestaan namens SJM.

Ze kregen hierbij hulp van een aantal familieleden. 

Aan de stichting mag je 2e hands goederen doneren en deze zet de stichting om in geld.

Met dit geld kan de stichting bv nieuw speelgoed kopen voor de kindjes tijdens sinterklaas of ontbrekende goederen die we graag zien in de kerstpakketten. 

Het was een gezellige dag. Veel mensen op de hoogte kunnen stellen van onze stichting en naast de opbrengst van ruim €68,- kregen wij aan het eind van de dag ook weer veel 2e hands donaties van verkopers die hun spullen graag aan ons wilden doneren.

 

15/10 t/m 21/10 Collecteweek

Nu we een stichting zijn mochten we met toestemming van de gemeente Loppersum ook collecteren.

Hanneke heeft vooraf alle routes gemaakt voor de collectanten.

We kregen gelukkig veel hulp van vrijwilligers en met 12 vrouw zijn wij deze hele week op pad gegaan in de dorpen Loppersum, Zeerijp en Wirdum. (zie ook het stukje onder Nieuws)

Totaal heeft de stichting maar liefst €921,11 mogen ophalen tijdens deze collecteweek! 

 

 

 

Financiële verantwoording

Zie Jaarrekening 2018