ANBI  Algemeen Nut Beogende Instelling

Steun Je Medemens

RSIN: 859001027

Contactgegevens: zie contact

Onze stichting word door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI

 

Doelstelling:

Het (in natura) ondersteunen van kinderen van ouders die het financieel zwaar hebben maar net te veel verdienen om ondersteuning van een voedselbank te ontvangen, alsmede het ondersteunen van de gezinnen van die kinderen met een leuke pakjesavond en een kerstpakket in de gemeente Eemsdelta.

Tevens ondersteunen wij onze cliënten iedere maand vanuit ons stichtinghuis met gratis kleding en producten. 

Deze doelstelling is bepaald voor 2021/2022. Op langere termijn hopen wij onze doelstelling te kunnen uitbreiden naar maandelijkse voedselpakketten.

 

Beleidsplan:

Middels het inzamelen van goederen en financiële bijdragen wil de stichting zoveel mogelijk kinderen en gezinnen ondersteunen zodat ook zij een leuke pakjesavond kunnen beleven en met de feestdagen willen we mensen verblijden met een kerstpakket.

Deze mensen verdienen net teveel om in aanmerking te komen voor de voedselbank en "potjes" vanuit de overheid/gemeentes, maar hebben het financieel daardoor vaak wel veel zwaarder. 

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Anita Stuts

Secretaris: Seraja Metekohy

Penningmeester: Hanneke Huizenga

 

Beloningsbeleid

N.V.T.

Wij doen alles op vrijwillige basis en alle donaties en gelden worden volledig besteed aan de stichting.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

- zie kopje Nieuws

 

Financiële verantwoording

Zie Jaarrekening 2019