Stichting Steun Je Medemens ofwel SJM is in 2017 opgericht, met als doel het (in natura) ondersteunen van kinderen van ouders die het financieel zwaar hebben maar net te veel verdienen om ondersteuning van een voedselbank te ontvangen. Wij zorgen voor voedselpakketten, verjaardagpakketten, een leuke pakjesavond en een kerstpakket. Tevens ondersteunen wij onze cliënten iedere maand met gratis kleding, verzorgingsproducten en huisraad.

De mensen die aanmerking komen zijn woonachtig in de gemeente Eemsdelta, gem. Hoge Land, (voormalig) gem. Ten Boer.

Over SJM/ Hoe ondersteunen wij?

In 2017 werd door 7 vrouwen SJM opgericht.

In 2018 zijn wij een stichting geworden. Stichting SJM.

De stichting bestaat uit 3 vrijwillige bestuursleden en 12 vrijwilligers.

 

Hoe is SJM ontstaan?

In 2017 merkten wij dat in de regio Loppersum e.o. er geen vangnet was voor de "stille" minima. Zij die net teveel verdienen en buiten het armoedebeleid vallen van de overheid/gemeente.

Deze "groep" heeft het naar onze mening nog veel zwaarder omdat ze geen vangnet hebben. Vooral de kinderen uit deze gezinnen hebben hieronder te lijden. 

Medio November 2017 hebben wij in zeer korte tijd SJM opgericht. 

Via donaties in de vorm van goederen hebben wij met Sinterklaas 38 kinderen uit minima gezinnen mogen verblijden met nieuw speelgoed en strooigoed. 

Ook hebben wij veel donaties mogen ontvangen in de vorm van houdbare goederen en drogisterij artikelen. 

Hiervan hebben we 24 grote pakketten gemaakt en deze uitgedeeld tijdens de feestdagen aan 24 huishoudens. De pakketten waren afgestemd op de grootte van het gezin. 

Wij hebben hier veel voldoening uitgehaald en het deed ons al snel besluiten dat we dit in 2018 weer wilden realiseren. 

In 2019 zijn wij begonnen met het realiseren van verjaardagspakketten voor kinderen. We willen ervoor zorgen dat kinderen zowel thuis als op school een leuke verjaardag kunnen vieren.

In 2020 zijn wij van start gegaan met het ondersteunen van kleding, verzorgingsproducten, klein huisraad, speelgoed e.d. voor onze cliënten. Ook non-cliënten zijn welkom op onze locatie om spulletjes te kopen. Het geld wat daarmee opgehaald wordt daar maken wij weer pakketten van.

Op dit moment ondersteunen wij iedere maand 100 huishoudens met gratis producten (kleding, verzorgingsproducten, voedsel, speelgoed, klein huisraad e.d.) en onze (voedsel)pakketten. 

- Paaspakket

- Verjaardagpakket

- Sinterklaas

- Kerstpakketten 

- Warmtepakket (tijdens de energiecrisis in 2022)

- Incidenteel voedselpakketten 

 

Sinds 2022 organiseren wij ook kinderactiviteiten  gedurende 5 weken van de zomervakantie. Kinderen die om wat voor redenen niet op vakantie gaan/kunnen willen wij toch graag mooie momenten laten ervaren. Dankzij de activiteiten vervelen de kinderen zich niet, ontstaan er nieuwe vriendschappen en kunnen ze na de vakantie meedoen aan het kringgesprek op school. 

Ook bieden we de kinderen een veilige speelplek te midden van het aardbevingsgebied waar veel sloop/nieuwbouw is en er hierdoor meerdere speelplekken zijn verloren. 

We sluiten de vakantieactiviteiten af met een dagje attractie park Drouwenerzand. 

 

Stichting huis

Wij mogen tot minimaal 2025 gebruik maken van de unit achter de Waardevol Leven Gemeente aan de Badweg 20 te Loppersum.

Voor de unit betalen wij een vast bedrag per maand. Gebruikskosten voor de energie/water welke wij verbruiken. Daarnaast hebben we nog vaste kosten voor de inboedelverzekering, Bank, telefoon, garagebox en soms reiskosten. 

De kosten worden betaald van een deel van de opbrengst welke wij verkrijgen uit verkoop van de spullen.  Uiteraard proberen wij deze kosten zo laag mogelijk te houden.

Alle activiteiten worden volledig vrijwillig verricht en kunnen dankzij giften en subsidies worden uitgevoerd. Helaas verkrijgen wij geen structurele subsidies dus er bestaat geen zekerheid dat elk jaar alle activiteiten kunnen worden uitgevoerd. 

 

Bestuur 

Voorzitter: Anita Stuts

Penningmeester: Hanneke Huizenga

Secretaris: Seraja Metekohy

 

 

 

Ons team

Ons team bestaat uit allemaal vrijwilligers. Op onderstaande foto ziet u ons vaste team die tijdens openingsdagen voor u klaar staan in de unit.

Boven, links naar rechts ziet u Inge, Miranda en Seraja.

Onder van links naar rechts ziet u Anita en Hanneke.